Home

Home Klimatyzacja

Klimatyzacja


Wykonujemy dla Pa?stwa:
1. nape?nianie klimatyzacji
2. przegl?dy i diagnozowanie klimatyzacji
3. regeneracja spr??arek klimatyzacji
4. naprawa w??y - czyli przewodw ci?nieniowych klimatyzacji
5. dorabianie przewodw klimatyzacji
6. spawanie przewodw aluminiowych,miedzianych i stalowych
7. spawanie/naprawa skraplaczy (inaczej kondenserw lub ch?odnic klimatyzacji)
8. naprawa instalacji elektrycznych klimatyzacji
9. monta? nowych lub u?ywanych uk?adw klimatyzacji.