Home

Home Flota

Obs?uga Flot

Utrzymanie sprawno?ci samochodw realizowane jest poprzez systematyczne przegl?dy. Dzi?ki temu unika si? wi?kszo?ci typowych k?opotw. Niestety, czasem pojawia si? konieczno?? przeprowadzenia powa?nych napraw i w takich sytuacjach rwnie? s?u?ymy pomoc? poniewa? z zaawansowanymi, trudnymi naprawami, mamy do czynienia przez ca?y okres naszej ponad 15 letniej dzia?alno?ci.

Wymiana opon to rwnie? przechowywanie. Ka?d? opon? opisujemy pakujemy w foli? i odk?adamy na miejsce. Pa?stwa firma nie musi zajmowa? si? ich magazynowaniem, zrobimy to my.

Obs?ugujemy samochody osobowe oraz dostawcze takie jak np. Sprinter, Master. Dysponujemy szerokimi i wysokimi wjazdami.

Najkorzystniejsz? form? zap?aty jest dla nas gotwka, lecz rozumiemy potrzeby naszych kontrahentw i dlatego rwnie? wystawiamy faktury na przelew z okre?lonym terminem p?atno?ci.